"துருக்கி ஹேக்கர் குழு ஹன்லர்ஹா அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை மற்றும் அமெரிக்க குடிமக்களின் அனைத்து அடையாள தரவுகளையும் கசியவிட்டது"

"துருக்கி ஹேக்கர் குழு ஹன்லர்ஹா அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை மற்றும் அமெரிக்க குடிமக்களின் அனைத்து அடையாள தரவுகளையும் கசியவிட்டது"


HANLARHA hacker group announced that they shared the data in the top war game chat group.

America is facing a major cyber attack and they are hiding it.

Turkish Hacker Group HanlarHa TopWAR shared in the game chat that they would launch a cyber attack on America and as a result of the cyber attack, some data of American citizens' identity information and credit card information.

HanlarHa hacker group in Turkey announced that they will launch a cyber attack against the USA and will leak some of the identity and credit card information of American citizens as a result of the cyber attack.

HanlarHa's statement may cause the already tense relations between the Turkish government and the US government to become even more tense. Therefore, the US government stated that an investigation should be launched to fully reveal the extent of this cyber attack and whether it is a potential act of espionage.   HanlarHa's statements came after a series of high-profile cyber attacks in Turkey, creating concern within the country as well. Therefore, the statements made by HanlarHa should be examined by the Turkish government and it should be revealed that they are not an intelligence action other than more cyber attacks.

HANLARHA ஹேக்கர் குழு அவர்கள் சிறந்த போர் கேம் அரட்டை குழுவில் தரவைப் பகிர்ந்து கொண்டதாக அறிவித்தனர்.

அமெரிக்கா ஒரு பெரிய சைபர் தாக்குதலை எதிர்கொள்கிறது, அவர்கள் அதை மறைக்கிறார்கள்.

துருக்கிய ஹேக்கர் குழு HanlarHa TopWAR கேம் அரட்டையில் அமெரிக்கா மீது சைபர் தாக்குதலைத் தொடங்குவதாகவும், சைபர் தாக்குதலின் விளைவாக, அமெரிக்க குடிமக்களின் அடையாளத் தகவல் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு தகவல்களின் சில தரவுகளைப் பகிர்ந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் உள்ள HanlarHa ஹேக்கர் குழு, அமெரிக்காவிற்கு எதிராக சைபர் தாக்குதலை நடத்தப்போவதாகவும், சைபர் தாக்குதலின் விளைவாக அமெரிக்க குடிமக்களின் சில அடையாளங்கள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு தகவல்களை கசியவிடுவதாகவும் அறிவித்தது.

ஹன்லர்ஹாவின் அறிக்கை துருக்கிய அரசாங்கத்திற்கும் அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கும் இடையில் ஏற்கனவே பதட்டமான உறவுகளை மேலும் பதட்டமாக மாற்றக்கூடும். எனவே, இந்த சைபர் தாக்குதலின் அளவு மற்றும் இது உளவு பார்க்கக்கூடிய செயலா என்பதை முழுமையாக வெளிப்படுத்த விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று அமெரிக்க அரசு தெரிவித்துள்ளது. ஹன்லர்ஹாவின் அறிக்கைகள் துருக்கியில் தொடர்ச்சியான உயர்மட்ட சைபர் தாக்குதல்களுக்குப் பிறகு வந்தன, இது நாட்டிற்குள்ளும் கவலையை உருவாக்கியது. எனவே, HanlarHa வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைகள் துருக்கிய அரசால் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் அவை அதிக சைபர் தாக்குதல்களைத் தவிர உளவுத்துறை நடவடிக்கை அல்ல என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.