குறைமாதத்தில் குழந்தையா? நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இது தான்...

குழந்தை பிறப்பதற்கு பத்து மாதங்கள் என்று பேச்சுவழக்கில் சொல்லப்பட்டாலும் 40 வாரங்கள் என்பதுதான் சரி. 40 வாரங்கள் தாயின் கருவறைக்குள் இருக்கும் குழந்தைகள் முழு வளர்ச்சி அடைகிறது. 37 வாரங்களுக்கு முன்பே பிறப்பது குறைமாதக் குழந்தைகளாக அறியப்படுகிறது.


·         18 வயதுக்கு முன்பும் 35 வயதுக்கு பிறகும் பெண்கள் கருத்தரிக்கும்போது குறைமாதக் குழந்தை பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு.

·         தாயின் எடை, உயரம் குறைவாக இருப்பதும், கர்ப்ப காலத்தில் போதிய எடை அதிகரிக்காததும் குறை மாதக் குழந்தைகள் பிறக்க காரணமாக இருக்கிறது.

·         தாய்க்கு நீண்டகால நோய்களான நீரிழிவு, சிறுநீரக பாதிப்பு, ரத்த அழுத்தம் இருப்பதும் குறைமாத குழந்தைக்கு காரணமாகலாம்.

·         ஒரே பிரசவத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கும்போதும் குறைமாதக் குழந்தைகள் பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு.

குறைமாதக் குழந்தைகளுக்கு உடலில் சில குறைபாடுகள் இருப்பதற்கும், எளிதில் நோய்த்தொற்று ஏற்படவும் வாய்ப்பு உண்டு. ஆனால் இன்குபேட்டர், வென்டிலேட்டர், சர்பக்டென்ட் சிகிச்சைகள் மூலம் குறைமாதக் குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக மாற்றிவிட முடியும்.