உள்ளே போட்டு இருக்கும் இன்னர்ஸ் தெரியும் வகையில் டிரஸ்ஸிங்..! திருமணம் ஆன பிறகும் செம காட்டு காட்டும் சமந்தா!

ஜீ தெலுங்கு சினிமா அவர்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள மஞ்சள் நிற கவுன் போன்ற டிரான்ஸ்பரன்ட் உடையில் சமந்தா வந்திருந்தார். உளே இருக்கமாக அவர் அணிந்திருந்த உள்ளாடைகள் வெளியே தெரியும் வகையில் அவரது ஆடைகள் இருந்தன.