பிக்பாஸ் வனிதா மகளுக்கு சடங்கு! ரகசியமாக நடைபெற்ற பூப்புனித நீராட்டு விழா!

பிக்பாஸ் வனிதா தனது மகளின் பூப்புனித நீராட்டு விழாவை ரகசியமாக நடத்திவிட்டு பிறகு புகைப்படங்களை வெளியிடட்டுள்ளார்.