குழந்தை ஆசை கொண்ட பெண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை நீங்க நாட்டு வைத்தியம்!

மாதவிலக்கு மூன்று நாட்களில் இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.


வேப்பங்கொழுந்து, வெள்ளைப்புண்டு, மிளகு, வசம்பு இவைகளைச் சம அளவு எடுத்து அரைத்து மாதவிலக்கு மூன்று நாட்களிலும் ஒரு கோலிகுண்டு அளவு விழுங்கி வந்தால், பெண்களின் மலட்டுத்தன்மை நீங்கி கர்ப்பம் தரிக்கும். ஆனால், இதை தொடர்ந்து மூன்று மாதவிலக்குகளுக்கு சாப்பிட்டு வரவேண்டும்.

புங்கன் வேரைக் கொண்டுவந்து நீர்விட்டு அரைத்து மாதவிலக்கான மூன்றாம் நாள் அல்லது நான்காம் நாள் உள்ளுக்குள் சாப்பிட்டால் மலட்டுப் பூச்சிகள் செத்துவிடும். மலட்டுத்தனமும் நீங்கும்.