மாதவிடாய் நாட்களின் குழப்பத்துக்கும் கர்ப்பத்திற்கும் தொடர்பு உண்டா?

மாதவிடாய் 28 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஏற்படுவது சரியான சுழற்சி முறையாக கருதப்படுகிறது. ஆனாலும் 21 நாட்களில் இருந்து 35 நாட்களுக்குள் மாதவிடாய் வருவதும் நார்மல்தான்.


மாதவிடாய் ஏற்படத் தொடங்கிய ஆரம்ப காலங்களில் உடலின் ஹார்மோன்கள் குழப்ப நிலையிலே இருக்கும். அதனால் கரு முட்டை வெளியேற்ற தாமதமாகலாம்.மனக் கவலை, கடுமையான காய்ச்சல், விரதம் போன்றவை காரணமாக மாதவிடாய் சுழற்சி பாதிப்பு அடையலாம்.

கருத்தடை மாத்திரை எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு ஹார்மோன் சமநிலை குறையலாம். அதனால் மாத்திரை நிறுத்தும்போதும் மீண்டும் தொடங்கும்போதும் மாதவிடாய் குளறுபடி ஏற்படலாம்.

மாதவிடாய் தவறினாலே கர்ப்பம் என்று கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உடல் பேசும் மொழியை அறிந்துகொள்பவர்களால், மாதவிடாய் காலத்தை எளிதில் அறிந்துகொள்ள முடியும். தொடர்ந்து மாதவிடாய் காலத்தில் குழப்பம் நீடித்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற வேண்டும்.