இருட்டுக்குப் பயப்படும் குழந்தையை எப்படி சரிப்படுத்துவது??

இந்த உலகில் உள்ள பெரும்பாலான குழந்தைகளுக்கு இருக்கும் பொதுவான பயம் இருட்டு. இளம் வயதுப் பெண்களும் இருட்டுக்குப் பயப்படவே செய்கிறார்கள். இரவு, இருட்டு போன்றவை அபாயம் இல்லாதவை என்பதை குழந்தைகளுக்குப் படிப்படியாக விளக்கி, பயத்தில் இருந்து அவர்களை விடுவிப்பது அவசியமாகும்.


* குழந்தைகளின் இருட்டு பயத்தை கேலி செய்யாமல் புரிந்துகொண்டு பாதுகாப்பு கொடுங்கள். இருட்டில் குழந்தையுடன் படுத்துக்கொண்டு தூக்கம் வரும் வரையிலும் பேசுவதை பழக்கப்படுத்துங்கள்.

* மெல்லிய வெளிச்சம் தரும் லைட் இரவு முழுவதும் எரிவது குழந்தைக்கு நம்பிக்கையை வளர்க்கும்.

* பகலிலும் இருட்டிலும் எல்லாம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் என்பதைப் படிப்படியாக எடுத்துச்சொல்லி புரிய வையுங்கள்.

படுக்கப்போகும் நேரத்தில் குழந்தைகளின் மனதை திசை திருப்பும் வண்ணம் இசையை ரசிக்கச் செய்வது, பள்ளியில் நடந்த விஷயங்களைக் கேட்பது போன்றவை இருட்டு பயத்தைக் குறைக்கும்