இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விளக்கு உள்ள கோயில் இதுதான்!!!

கேரளாவில் ஆலப்புழை மாவட்டத்தில் உள்ள செட்டிகுலங்கார தேவி கோயிலில் 11 அடி உயரத்தில் ஒரு விளக்கு இருக்கிறது.


இந்த விளக்கு 1000 திரிகள் ஏற்றக்கூடிய வகையில் 13 சுற்றுக் கிளைகளுடன் பெரிய ஆலமரம் போல் அமைந்துள்ளது. கன்மெட்டல் என்ற உலோகத்தால் ஆன இந்த திருவிளக்கு 1500 கிலோ எடை கொண்டது. இதுவே இந்தியக் கோயில் விளக்குகளில் மிகப்பெரியது.

இரண்டு பொற்கொல்லர்கள் 17 துணை ஆட்கள் உதவியுடன் 18 மாதங்களில் இந்த விளக்கை செய்து முடித்துள்ளார்கள். இதன் அகலம் 6.8 அடி. இதன் மிகச்சிறிய அடுக்கில் 108 திரிகள் ஏற்ற முடியும்.