குழந்தை எப்படி படுக்கவேண்டும்?

குழந்தை எப்போதும் நிமிர்ந்து படுத்துத் தூங்குவதுதான் நல்லது. ஆனால் எந்த நேரமும் நிமிர்ந்தே படுத்திருந்தால், குழந்தையின் தலை சரியான வடிவத்திற்கு வராமல் தட்டையாக அல்லது நீளமாக இருந்துவிடலாம். அதனால் விழித்திருக்கும்போது, கொஞ்சநேரமாவது குழந்தையை குப்புறப் படுக்கவைப்பது நல்லது.


·         கை, கால், கழுத்து, தோள் போன்ற உடல் பகுதிகள் வலிமை அடைவதற்கும் குப்புறப்படுத்தல் பயன்படுகிறது.

·         குழந்தை குப்புறப்படுத்து, தலையை உயர்த்தி, ஆட்டுவதால் தலை சரியான வடிவத்திற்கு வந்தடைகிறது. மேலும் தலையை கட்டுப்படுத்தும் திறனும் குழந்தைக்கு விரைவில் உண்டாகும்.

·         குப்புறப்படுக்கும் குழந்தைகள் விரைவில், விளையாடும் ஆற்றலை வளர்த்துக்கொள்கின்றன.

·         தாய் அல்லது தந்தை நிமிர்ந்து படுத்திருக்கும்போது, குழந்தையை தங்கள் நெஞ்சில் குப்புறப் படுக்கவைத்து பழக்குவதும் நல்லது.

குழந்தைக்கு குப்புறப்படுப்பதில் விருப்பம் இல்லையென்றால், கண்ணாடி, பொம்மை போன்றவற்றை எதிரில் போட்டு தலையை உயர்த்திப் பார்க்கவும், தலையை ஆட்டுவதற்கும் பெற்றோர் உதவிசெய்ய வேண்டும்.