காண்போர் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ளும் பிரபல நடிகரின் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகள்..! யார் தெரியுமா?

பிரபல நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர் வந்தனா. இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள். அந்த குழந்தைகளுடன் வந்தனா எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் தான் கீழே இருப்பவை.


பிரபல நடிகர் ஸ்ரீகாந்த் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டவர் வந்தனா. இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள். அந்த குழந்தைகளுடன் வந்தனா எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் தான் கீழே இருப்பவை.