எந்த நேரத்தில் குளிக்க வேண்டும்!! குளியலும் ஒரு கலை தெரியுமா??

பக்கெட் தண்ணீரில் குளிப்பதுதான் இன்று பலருடைய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. எப்படி குளிப்பதாக இருந்தாலும், அதனை கங்கையாக எண்ணி குளிக்க வேண்டும் என்பதுதான் குளியல் தத்துவம்.


எல்லா நீரும் கங்கைஎல்லா கடவுளும் ஈசன் என்பார்கள்அதனால் எந்தத் தண்ணீரையும் பழிக்கக்கூடாதுகாலையில் எழுந்ததும் காலைக்கடன்கள் முடித்துகுளித்தபின்பே சாப்பிடவேண்டும்

பொதுவாக அனைவரும் பச்சைத் தண்ணீரில்தான் குளிக்க வேண்டும்.குழந்தைகளும் வயதானவர்களும் மட்டுமே தண்ணீரை சுடவைத்துக் குளிக்கலாம்.

எக்காரணத்திற்காகவும்சாப்பிட்ட பின்பு குளிக்கவே கூடாதுசாப்பிட்ட உணவு செரிப்பதற்குவெப்பம் அவசியம் தேவைசாப்பிட்ட பின்பு குளித்தால் உடலின் வெப்பம் குறைந்து விடும்.

 எனவேசெரிப்பதற்கு நேரமாகும்.வயிற்றிலும் வீண் தொல்லை ஏற்படும்காலப்போக்கில் பசியும் எடுக்காதுஇதனால் குளிக்கும் முன்பு சாப்பிடக்கூடாது என்பர்.

காலையில் தலைக்கும் மாலையில் மேனிக்கும் குளியல் செய்ய வேண்டும்இருவேளை குளித்தால்தான் மனமும் உடலும் சுத்தமாகும்.